Pravidla používání

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY THECASUALLOUNGE - ČESKÁ REPUBLIKA

Poslední změna 28. září 2016

 

Preambule:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") popisují podmínky, za kterých jsou využívány služby s ochrannou známkou TheCasualLounge. Tento Premium Casual Dating Service poskytuje iMedia888 GmbH se sídlem Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim, Německo přes doménu www.thecasuallounge.cz. Tyto VOP upravují vztah mezi uživateli („členy“) na jedné straně a iMedia888 GmbH (dále jen “TheCasualLounge”, “my”, “námi”, „TCL“) ve spojení s používáním portálu TheCasualLounge (dále jen „portály” nebo „portál“) a s tím spojenou nabídkou produktů na straně druhé. TheCasualLounge poskytuje nyní svou nabídku produktůpřes své webové stránky a přes mobilní aplikace. Všichni uživatelé našich portálů jsou nadále označováni jako „uživatelé“ nebo „členové“.

 

1. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PORTÁLŮ

a) Předpoklady pro používání

TheCasualLounge je místem setkávání pro dospělé, tzn. musíte mít alespoň 18 let, abyste se mohli stát členy našeho portálu a mohli využívat s tím pojenou nabídku produktů.

Prohlašujete, že splňujete tyto zákonné předpoklady, abyste mohli přijmout tuto smlouvu a z ní vyplývající závazky a že v žádném případě neporušuje pravidla a předpisy země, ve které máte právo pobytu. Vy sami jste zodpovědní za to, že dodržujete místní platné zákony a předpisy.

b) Pravidla ohledně obsahů

Na TheCasualLounge smíte komentovat obsahy. K tomu patří m.j. obrázky, sebeprezentace, zprávy (“obsahy”)

Kdykoliv obsahy na TheCasualLounge nahrajete, jsou přístupné a dostupné celé komunitě. Výjimkou jsou Vaše osobní údaje jako email a adresa a případně jakékoliv informace o platbách a bankovních údajech a informace o kreditních kartách.

NENÍ dovoleno KOMENTOVAT nebo POSÍLAT obsahy, které:

          i.        obsahují výrazy nebo slova, která mohou být vnímána jaku obtěžující, urážlivá nebo agresivní;

         ii.        jsou pornografické nebo jakkoliv urážejí lidskou důstojnost;

         iii.       podporují rasismus nebo sexismus;

         iv.       podporují jakoukoliv formu ilegálních aktivit jako terorismus nebo podněcování k rasové nenávisti;

         v.        jsou pomlouvačné;

         vi.       cílí na komerční činnosti (sem patří mj. prodej, konkurence a reklama, linky na jiné webové stránky nebo placené telefonní linky);

        vii.       jsou zprávy typu “Spam” nebo “Junk”;

       viii.       obsahují jakýkoliv druh spyware, adware, virů, červů nebo jiných škodlivých softwarů s cílem poškodit software a hardware nebo se jakkoliv dostat s osobním údajů na TheCasualLounge;

         ix.       samy o sobě nebo komentáři porušují práva třetích osob (sem patří práva duševního vlastnictví a práva na ochranu údajů).

Pokud porušíte výše uvedená pravidla, vyhrazuje si TheCasualLounge právo okamžitě vymazat účet původce nebo ho zablokovat. Totéž platí také v případě VIP členství, poplatky se nevracejí, nevrací se ani část poplatků.

Navíc k výše uvedeným případům byste neměli na své profilové stránce zveřejňovat žádné osobní údaje jako např. čísla účtů, protože jiné osoby mohou s těmito údaji spáchat škody. Pokud se nebude řídit našimi doporučeními, je to na Vaše riziko!

Také nejste oprávněni zneužívat osobní údaje ostatních ke komerčním účelů, zasílání spamů a jiným protizákonným činnostem. V případě zneužití údajů si vyhrazuje TheCasualLounge právo okamžitě vymazat účet původce nebo ho zablokovat.

Pokud si nepřejete, aby měli ostatní přístup k Vašim obsahům, neměli byste na TheCasualLounge nahrávat žádné obsahy. Vyhrazujeme si právo - nezávazně a bez předchozího oznámení - odstranit a zpracovat obsahy, které nahrajete na TheCasualLounge, nebo k nim omezit přístup, aniž bychom mohli za to převzít ručení. Nemáme žádnou povinnost zobrazovat obsahy, které jste nahráli na TheCasualLounge, a ověřovat jejich správnost, ani nejsme povinni kontrolovat Vaše uživatelské chování nebo chování jiných uživatelů.

Pokud uživatel zveřejní obsahy na TheCasualLounge, zaručuje, že je majitelem výlučného práva na užívání. Prohlašuje také, že je srozuměn s tím, že tyto obsahy jsou k dispozici všem ostatním uživatelům platformy, aby se mohli kontaktovat. Obráceně využívá uživatel také výhod tohoto ustanovení pro všechny ostatní obsahy jiných uživatelů, které jsou mu dostupné např. v rámci seznamu kontaktů.

Všechny obsahy nepocházející od uživatelů (včetně všech textů, grafik, značek, log, zvukových a uměleckých děl) se nacházejí v našem vlastnictví. Řídíme je a regulujeme nebo licencujeme my a jsou chráněny známkovým, autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví.

Co se týká obsahů na TheCasualLounge, nemáte na ně žádné právo a zavazujete se, že v řádném případě nepoužijete tyto obsahy tak, aby mohly porušit práva třetích osob. Prohlašujete - bez omezení následujícího, že nekopírujete, neupravujete, neměníte, nedistribuujete, nezveřejňujete nebo neprodáváte žádné obsahy na TheCasualLounge s výjimkou Vašich osobních údajů.

 

2. ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY

a) Všeobecně

Vyhrazujeme si právo kdykoliv rozšířit nebo omezit současnou nabídku produktů. Z toho vyplývající změny podléhají také těmto VOP. Na konci bezplatné registrace budete upozornění na naše aktuální VOP a aktivním kliknutím na tlačítko "Uzavřít bezplatnou registraci" odsouhlasíte tyto VOP.

Vytvoření profilu a spousta základních funkcí našich portálů jsou v podstatě bezplatné.

Používání našich portálů předpokládá registraci uživatele. Pokud je TheCasualLounge dostupný jako aplikace na iOS, Android nebo na jiném mobilním zařízení, je nutné stáhnout aplikaci přes příslušný App Store. Registrace probíhá v zásadě bezplatně a uživatel vstupuje do bezplatného smluvního vztahu k TheCasualLounge, který se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Základní služby, jako možnost získat návrhy kontaktů, které jsou registrací přístupné, jsou také zcela bezplatné.

Abyste mohli kontaktovat členy, musíte zakoupit naše prémiové produkty („VIP“). Získáte tak VIP status a můžete neomezeně využívat všechny prémiové funkce. Pokud si chcete zakoupit placený produkt jako např. produkt na 3 měsíce, autorizujete TheCasualLounge a uložíte Vašeho poskytovatele platebních služeb (Payment Service Provider, “PSP”), Vaše údaje o kreditních kartách a jiné relevantní platební údaje. Vaše údaje se uloží, aby mohla proběhnout elektronická platba. Dále jsou Vaše údaje uloženy tak dlouho, dokud neskončí smluvní vztah. Poté vymažeme my i PSP Vaše údaje.

S koupí placeného VIP produktu se zavazujete, že uhradíte náklady spojené s koupí zpoplatněných služeb včetně příp. periodicky vzniklých poplatků za předplatné ve lhůtě jejich splatnosti. V případě, že se ocitnete s platbami v prodlení, zavazujete se také, že uhradíte všechny případně vzniklé náklady na úroky a inkaso. Všechny naše poplatky nejsou proplatitelné s výjimkou (i) povinnosti vyplývající ze zákona a (ii) slušného chování ze strany TheCasualLounge. Cena za zpoplatněné služby musí být uhrazena předem. Ceny za zpoplatněné služby se mohou kdykoliv změnit, jsou ale vždy transparentně popsány a uvedeny na stránkách daného produktu. Zobrazené ceny se rozumí vždy včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

b) Platební postup

Abyste mohli co nejjednodušeji využívat prémiové služby TheCasualLounge, nabízíme našim členům různé možnosti platby. Patří sem hlavně kreditní karty (Vis a MasterCard). V Německu a Rakousku nabízíme ještě inkaso. Máte možnost výběru, kterou z těchto možností chcete využít. Pokud náš PSP odmítne Vámi zvolený postup platby, jste nadále povinni uhradit všechny nám vzniklé náklady. Můžete to vyřídit např. jiným platebním postupem nebo můžete uhradit částku převodem na účet. Pokud naše bezplatné služby včas nevypovíte nebo pokud nadále používáte naše zpoplatněné služby, jsme oprávněni zatížit Vás účet dalšími poplatky dle Vámi zvoleného platebního postupu.

c) Automatické prodloužení

POTÉ, CO JSTE SI ZAKOUPILI VIP PRODUKT POMOCÍ JEDNOHO VÁMI ZVOLENÉHO PLATEBNÍHO POSTUPU A NEMÁME K DISPOZICI PLATNOU VÝPOVĚĎ DLE §2(D), AUTOMATICKY SE VÁM VIP PRODUKT PRODLUŽUJE O DOBU ZVOLENOU PŘI UZAVŘENÍ. TO ZNAMENÁ, ŽE PRODUKT NA 3 MĚSÍCE SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE O DALŠÍ 3 MĚSÍCE.

d) Výpověď

Váš produkt lze kdykoliv vypovědět. Můžete použít tyto postupy: fax, doporučený dopis nebo email.

Pro naše produkty platí následující výpovědní lhůty:

          -    speciální nabídky s dobou platnosti smlouvy pod 30 dnů: 2 dny před vypršením lhůty

          -    produkt na 1 měsíc: 2 týdny před vypršením lhůty

          -    produkt na 3 měsíc: 4 týdny před vypršením lhůty

          -    produkt na 6 měsíc: 6 týdny před vypršením lhůty

- produkt na 12 měsíc: 8 týdny před vypršením lhůty

Dle odpovídající výpovědní lhůty před vypršením Vašeho VIP členství zašlete výpověď na následující číslo faxu: +4989716718705. Kvůli ochraně proti zneužití musí být na výpovědi následující informace, abychom Vás mohli jednoznačně identifikovat v databázi a mohli tak zpracovat Vaši výpověď: VAŠE EMAILOVÁ ADRESA (KTEROU JSTE SE U NÁS REGISTROVALI), VAŠE PŘEZDÍVKA, DŮVOD VÝPOVĚDI, VAŠE OSOBNÍ ID VÝPOVĚDI A VÁŠ PODPIS. POKUD PODÁVÁTE VÝPOVĚĎ MAILEM, MUSÍTE VÝPOVĚĎ V PAPÍROVÉ PODOBĚ PODEPSAT A NASKENOVAT A POSLAT [email protected] VAŠE ID VÝPOVĚDI OBDRŽÍTE OKAMŽITĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. ID VÁM UŽ MAILEM NEPŘIJDE. ID VÝPOVĚDI ZÍSKÁTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V UŽIVATELSKÉ SEKCI POD: "VLASTNÍ PROFIL"/"NASTAVENÍ"/"UPRAVIT MŮJ ÚČET"/"VYMAZAT PROFIL A ÚČET/. POKUD NEPROBĚHNE VÝPOVĚĎ VČAS NEBO NEBUDE ÚPLNÁ (VÝPOVĚĎ MŮŽEME BEZ PROBLÉMŮ ZPRACOVAT POUZE, POKUD OBSAHUJE VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE), VÁMI VYBRANÝ PRODUKT SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE. VÝHODY Z VAŠEHO VIP ČLENSTVÍ PLATÍ, DOKUD NEOBDRŽÍME VAŠI PLATNOU VÝPOVĚĎ. PRÉMIOVÉ FUNKCE VÁM ZŮSTANOU, DOKUD NEVYPRŠÍ VÁMI ZVOLENÁ LHŮTA. S VÝJIMKOU ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ K VRÁCENÍ ČÁSTI POPLATKU ZA VIP ČLENSTVÍ NEMÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ UHRAZENÉHO POPLATKU ZA VIP ČLENSTVÍ.

VIP členství lze vypovědět při dodržení výše uvedených výpovědních lhůt, nejdříve však 24 hodin po uzavření členství, přes náš zákaznický servis. Výpověď nabývá účinnosti v 0:00 hodin v pracovní den následující po dni, kdy obdržíme výpověď, protože přístup našeho zákaznického servisu k Vašim členským údajům v systému není dříve možný. Náš zákaznický servis je Vám, popř. pro Vaše žádosti k dispozici od pondělí do pátku v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

e) Jsou nutné informace o aktuálním stavu zúčtování

Zavazujete se, že poskytnete úplné, správné a aktuální údaje o Vaší osobě a případné změny okamžitě nahlásíte. Sem patří mimo jiné změna adresy, jména a především fakturační adresy, čísla kreditní karty a nebo datum platnosti kreditní karty. Vaše povinnosti uhradit všechny případné poplatky z Vámi vybrané platební metody zůstávají nedodržením této povinnosti nedotčeny.

f) Změna autorizované částky

Pokud se částka, která má být uhrazena, odchyluje od již autorizovaného částky za zpoplatněné služby, bude Vás TheCasualLounge informovat alespoň 10 dnů před plánovaným inkasem o částce k inkasu. Akceptujete, že případné částky se mohou kumulovat a potom uhradit po částech nebo jako celek během nebo na konci každého platebního období.

 

3. MOBILNÍ SLUŽBY

Určité funkce našich služeb lze využívat také na mobilních telefonech (dále jen "mobilní služby"). Přístup a užívání našich mobilních služeb také podléhá těmto VOP, především ustanovením v zacházení s obsahy a případným dodatečným ustanovením, které se Vám zobrazují při používání mobilních služeb. Výslovně Vás upozorňujeme, že při stahování a užívání mobilních aplikací mohou vzniknout dodatečné náklady (např. poskytovatele sítě).

 

4. BEZPLATNÁ VERZE A SPECIÁLNÍ NABÍDKY

Občas nabízíme bezplatné ukázky nebo speciální nabídky (dále jen "speciální nabídky"). Například jsou to bezplatná ukázková předplatná, která po omezenou dobu umožňují úplný prémiový přístup k našim zpoplatněným službách. Svou speciální nabídku musíte (v souladu s §2(d) vypovědět před uplynutím doby platnosti ukázkového předplatného, abyste se vyhnuli dalším nákladům.

 

5. STRUKTURA ČLENSTVÍ/ANIMATÉŘI

TheCasualLounge se z plných sil snaží, aby se na seznamu kontaktů nacházeli pouze soukromí uživatelé, kteří dodržují pravidla používání společnosti TheCasualLounge. Abychom toto mohli zajistit ve vysoké kvalitě, používá TheCasualLounge různé technické a ruční zkušební mechanismy, aby se mohli rozpoznat uživatelé/členové s nepřiměřeným chováním nebo s nekalými úmyslu a případně aby mohli být okamžitě vyloučeni. Uživateli/členovi je také známo, že TheCasualLounge používá tzv. animátory, aby motivovali uživatele/členy k interaktivní komunikaci. Jedná se přitom o skutečné osoby. Uživatel/člen také ví, že animátory nemůže potkat v reálném životě. Jak člen tak i uživatel mohou animátora kdykoliv kontaktovat, buď mu sami napsat nebo mu ho může oslovit animátor, a komunikovat s ním přes portál. Uživatel/člen také ví, že navázání kontaktu animátorem se děje především během první návštěvy a to kvůli omezenému počtu již existujících kontaktů. Dále TheCasualLounge používá animátory mj. také proto, aby namátkově kontrolovali dodržování pravidel užívání a obecně chování členů mezi sebou a aby mohli zajistit kvalitu portálu, kterou uživatelé/členové očekávají. Nasazení animátoři nejsou v systému zvlášť označeni.

 

6. VYLOUČENÍ RUČENÍ/ZÁRUKA

TheCasualLounge poskytuje webové stránky, všechny obsahy a služby, jak je uvedeno výše, s výhradou jejich dostupnosti. TheCasualLounge ručí za úmysl a hrubou nedbalost. Dále TheCasualLounge ručí za nedbalé porušení povinností, jejichž plnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy, jejichž porušení ohrožuje účel smlouvy a v jejich dodržování Vy jako zákazník normálně spoléháte. V posledním jmenovaném případe ručíme ale pouze za předvídatelné škody, typické pro smlouvu. Neurčíme za pouze lehce nedbalé porušení ostatních, ve větě výše uvedené povinnosti.

Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí pro škody na životě, těle a zdraví.

Datová komunikace přes internet nemůže být při současném stavu techniky probíhat bezchybně a/nebo nemusí být vždy k dispozici. Neručíme proto za trvalé a nepřerušené poskytnutí platformy www.thecasuallounge.cz.

Dále TheCasualLounge neručí, že (a) Váš přístup ke službám bude bezpečný, bez přerušení, úplný, vždy dostupný, bezchybný nebo takový, aby splňoval Vaše nároky a očekávání; (b) servis odstraní všechny chybné funkce nebo (c) že jsou nabízené služby bez virů nebo jiných škodlivých softwarů.

Uživatel vůči TheCasualLounge zaručuje, že jím nahrávané nebo v jeho profilu zobrazené texty a obsahy neporušují protizákonně práva třetích osob. V tomto ohledu osvobozuje TheCasualLounge od všech nároků.

 

7. STÍŽNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

a) Škody

Naším nejvyšším cílem je zpracovat stížnosti pokud možno co nejrychleji a přátelsky k zákazníkovi. V případě problémů nebo stížností Vás proto žádáme, abyste nás nejprve kontaktovali, abychom si problém/stížnost vyjasnili, než podniknete právní kroky nebo objednávku stornujete. Jsme Vám kdykoliv k dispozici na [email protected].

b) Náhrada škody

Prohlašujete, že odvrátíte od TheCasualLounge, partnerských společností, poboček a také zaměstnanců škodu, ručení, nároky a náklady (především soudní a advokátní) jakéhokoliv druhu, které vzniknou z (i) Vašeho užívání - také neschopnosti řádného užívání - služeb, (ii) přenosu uživatelských obsahů službami, (iii) Vaším chováním při zacházení ze službami a uživateli, (iv) Vaším porušením jednotlivých ustanovení této smlouvy, (v) Vaším porušením práv třetích osob a (vi) Vaším porušením případných platných zákonů, práv a předpisů.

 

8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

Uživatel bezplatné služby není vázán žádnou pevnou lhůtou. Může se kdykoliv odhlásit ze systému tím, že vymaže svůj profil. Kdykoliv můžete svůj profil vymazat v uživatelské sekci pod: "VLASTNÍ PROFIL"/"NASTAVENÍ"/"UPRAVIT MŮJ ÚČET"/"VYMAZAT PROFIL A ÚČET"

Bezplatná smlouva vstupuje v platnosti okamžikem, kdy kliknete na ikonu objednávky na webových stránkách. Smlouva je v platnosti, dokud není řádně vypovězena dle § 2 d) a dokud zcela neuplyne zbývající doba platnosti smlouvy.

a) Ukončení ze strany TheCasualLounge

TheCasualLounge může dle vlastního uvážení kdykoliv zablokovat, deaktivovat nebo vymazat Váš uživatelský účet a s tím spojení používání služeb. Toto lze provést bez předchozího upozornění a udání důvodů (výlučně a bez omezení zablokování uživatelů a členů určitých IP adres). Především musí uživatel dodržovat naše pravidla § 1 b). Dle našeho vlastní uvážení můžeme také odstranit nebo zablokovat přístup k Vašim uživatelským údajů, Vaše obsahy nebo informace z našich služeb a ostatní jiné informace. V případě vymazání nebo zablokování Vašeho přístupu k používání služeb na základě porušení této smlouvy, záporně nápadného chování a stížností třetích osob prohlašujete, že souhlasíte s tím, že veškeré zpoplatněné služby TheCasualLounge nejsou způsobilé k náhradě, s výjimkou jiných platných zákonných ustanovení. Všechny ještě neuhrazené platby jsou pak ihned splatné a musejí být obratem uhrazeny. Všechna rozhodnutí o dobropisech záleží na zvážení TheCasualLounge.

b) Ukončení ze strany uživatele

Navíc k právu na výpověď Vašeho produktu můžete kdykoliv deaktivovat nebo vymazat své uživatelské konto bez udání důvodů. Pošlete prosím email na [email protected]. S výjimkou zákonných předpisů nebo ustanovení této smlouvy nejste oprávaěni požadovat dobropisy za již uhrazené zpoplatněné služby.

 

9. REKLAMA A JINÉ TŘETÍ STRANY

Naše služby mohou obsahovat nabídky a reklamu třetích stran a také různé informace a linky na produkty a služby třetích stran. Vaše obchody a korespondence s poskytovateli těchto produktů a nabídek podléhají pouze ustanovením poskytovatelů a řídí tak vztah vůči Vám. TheCasualLounge není v žádném případě zodpovědná za jakékoliv funkce, obsahy, reklamu, produkty, služby nebo jiné informace od třetích stran. Prohlašujete, že souhlasíte, že TheCasualLounge není ani přímo ani nepřímo odpovědná za ztrátu nebo škody, které vzniknou z obchodů se třetími stranami, nebo že ani přímo ani nepřímo za ně neručí.

 

10. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byly neúčinné nebo neúplné, nebo by se staly neúčinnými nebo neúplnými, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Pokud se ustanovení nestala součástí smlouvy nebo jsou neúčinná, řídí se obsah smlouvy podle zákonných předpisů.

Tato ustanovení a všechna ostatní ustanovení, např. nabídky produktů, může TheCasualLounge kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Platnost získají, jakmile je zveřejníme na našich portálech. V případě změn upozorní TheCasualLounge uživatele výslovně na dané změny. Uživatel může změněné Všeobecné obchodní podmínky odmítnout? během lhůty 8 týdnů. TheCasualLounge výslovně upozorňuje na možnost odmítnutí a lhůtu pro odmítnutí při každé změně. Pokud uživatel změněné Všeobecné obchodní podmínky neodmítne během uvedené lhůty, platí pro uživatele nové Všeobecné obchodní podmínky ode dne uplynutí lhůty. Změněné Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost, jakmile jsou online k dispozici na webových stránkách/v aplikaci.Uživatelé jsou vyzváni, aby vzali na vědomí vždy aktuální verzi, které je vždy na webových stránkách/v aplikaci. Přítomnost zákazníka na webové stránce/v aplikaci předpokládá neomezené přijetí každé změny. Pokud uživatel nesouhlasí se změnami, má možnost nevyužívat dále produktovou nabídku.

Pokud máte dotazy nebo podněty, můžete nám kdykoliv napsat na [email protected]. Děkujeme a přejeme Vám honě zábavy s našimi prémiovými službami: TheCasualLounge!