Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů TheCasualLounge

Společnost iMedia888 GmbH je provozovatelem webových stránek TheCasualLounge („TheCasualLounge“ nebo „my“ nebo „nás“ nebo „nám“ nebo „námi“) a respektuje Vaše soukromí a osobní údaje. Na ochranu Vašeho soukromí jsme vyhotovili následující směrnice o ochraně osobních údajů. Chceme Vás zde přesně informovat o tom, jak chráníme Vaše soukromí, jaké údaje zaznamenáváme a shromažďujeme, jak tyto údaje zabezpečujeme a s kým je sdílíme. Chtěli bychom, abyste si naši směrnici o ochraně osobních údajů v klidu pozorně přečetli. Pokud používáte naše webové stránky, akceptujete námi popsané postupy.

 

Jakmile si u nás vytvoříte bezplatný profil, můžete využívat služby na našich webových stránkách a budete k nim mít přístup. Navíc máte také možnost získat za určitých podmínek přístup na jiné webové stránky poskytnuté společností. Podle vlastního uvážení můžeme Váš profil i na těchto propojených webových stránkách, na které jste se nepřihlásili zvlášť, zapnout, aby byl viditelný pro ostatní.

Abychom Vám mohli poskytovat kvalitní službu a nalézt Vám vhodného partnera, musíme si od Vás vyžádat osobní údaje, tyto údaje zpracovávat a příslušným způsobem využívat pro naši službu. Přitom je pro nás ochrana Vašich údajů mimořádně důležitá. Abychom tuto důležitost uvedli ve skutek, přijali jsme v naší organizaci taková technická i organizační opatření, aby Vaše údaje splňovaly maximální požadavky na bezpečnost:

 • Všechny údaje se u nás přenášejí šifrovaně pomocí protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 • U všech služeb jsme nainstalovali takzvané „firewally“, které Vás chrání před neoprávněným přístupem.
 • K Vašim údajům má přístup pouze několik proškolených zaměstnanců. Každý přístup k Vašim údajům protokolujeme a je přesně daný specifikovanými procesy.
 • Obzvláště citlivé osobní údaje, jako např. Vaše adresa, jsou nejen přenášeny výhradně šifrovaně, ale jsou také šifrovaně ukládány.

Základem naší služby je interní systém zasílání zpráv. Můžete si být jisti, že v tomto komunikačním systému nikdy nepřenášíme Vaše jméno, Vaši e-mailovou adresu ani jiné údaje, které by Vás mohly jednoznačně identifikovat. Jedině Vy sami rozhodujete o tom, zda a kdy tyto údaje poskytnete svým možným kontaktům. Měli byste tedy být vždy, tak jako v „běžném“ životě, při nakládání se svými údaji opatrní.

Nyní bychom Vás chtěli podrobně informovat o tom, jak Vaše údaje na našich webových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a používáme.


 Obsah:

       1.    Ochrana Vašich osobních údajů v TheCasualLounge

       2.    Zabezpečení údajů a šifrování

       3.    Shromažďování, zpracování a používání údajů v TheCasualLounge

              3.a. Když navštívíte naše webové stránky

              3.b. Když se u nás zaregistrujete a založíte si profil

              3.c. Když se u nás přihlásíte a používáte službu

              3.d. Když se stanete VIP členem

              3.e. Používání Vašich osobních údajů v TheCasualLounge

              3.f. Poskytování údajů třetím stranám

              3.g. Používání cookies

              3.h. Partnerské a affiliate cookies

              3.i. Používání Google Analytics

              3.j. Používání reklamy na základě zájmů uživatele

              3.k. Google „+1“

              3.l. Google AdSense

              3.m. Facebook pixel

              3.n. Ověřování osobních údajů

       4.    Souhlas a právo na odvolání

       5.    Vaše právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz

       6.    Další upozornění 


 

1. Ochrana Vašich osobních údajů v TheCasualLounge

Značku TheCasualLounge s příslušnými doménami zemí provozuje společnost iMedia888 GmbH se sídlem Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim. Je tedy správcem ve smyslu německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů nám obzvlášť leží na srdci. Vaše údaje tedy zpracováváme výhradně na základě nových právních předpisů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů –GDPR, německého zákona o telekomunikacích –TKG a německého zákona o prostředcích telekomunikace na dálku – TMG).

Vysvětlení: Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG), zákon o telekomunikacích (TKG) a zákon o prostředcích telekomunikace na dálku (TMG) vznikly za účelem ochrany osobních údajů a přesně se jí zabývají. Spadají sem údaje, které mohou být přiřazeny určité osobě (např. e-mailová adresa, jména, datum narození). Informace, které nemohou být přiřazeny určité nebo identifikovatelné osobě nebo jí mohou být přiřazeny pouze s nepřiměřeným vynaložením času, nákladů a pracovní síly, sem jako anonymní údaje (srov. § 3 odst. 6 BDSG) nespadají.

Shromažďujeme a používáme osobní údaje, abychom mohli poskytovat službu TheCasualLounge. Můžete však kdykoli využít svého zákonného práva vznést proti tomuto shromažďování a používání svých osobních údajů námitku. V tom případě nemůžeme a nebudeme Vaše údaje vyhodnocovat pro účely reklamy, průzkumu trhu a vylepšování našich služeb vzdálených uživatelských profilů pod Vaším pseudonymem.

Nyní Vám chceme vysvětlit, jak Vaše osobní údaje používáme, pokud chcete TheCasualLounge využívat. Pokud budete mít dotazy, můžete se kdykoli obrátit na náš zákaznický servis:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

[email protected] nebo poštou

 

iMedia888 GmbH

Max-Planck-Strasse 4

85609 Aschheim

  

2. Zabezpečení údajů a šifrování

Jakmile navštívíte naše webové stránky, budou Vaše údaje předávány šifrovaně. Jedná se především o údaje z Vašeho profilu, záliby, kontaktní údaje a platební údaje, pokud se přihlásíte k VIP členství. Toto šifrování používáme k tomu, abychom Vaše údaje dostali šifrované a aby nemohly být cestou přečteny cizími třetími stranami. Jako šifrovací metodu používáme protokol HTTPS. Tato technologie je používána s velkými úspěchy po celém světě k šifrování důvěrných údajů a jejich ochraně před zneužitím.

Jakmile Vaše údaje bezpečně dorazí do naší databáze, činíme vše pro to, aby byly Vaše údaje uloženy v bezpečném prostředí a byly zobrazovány jen v případě, že je potřebujeme pro účely naší služby. Může se to týkat např. zákaznického servisu nebo vybraných pracovníků ve finančním oddělení. Všechny tyto pracovníky, kteří mají přístup k Vašim údajům, jsme zavázali k dodržování ochrany osobních údajů a příslušným způsobem jsme je poučili. 

 

3. Shromažďování, zpracování a používaní údajů v TheCasualLounge

Naším cílem je najít Vám, našemu klientovi, správného partnera. Pod naší značkou TheCasualLounge jsme seznámili již celou řadu párů a prokázali jsme jim dobrou službu. Je to však možné jen díky tomu, že osobní údaje ukládáme do námi vytvořeného počítačového algoritmu, který je odpovědný za „vygenerování“ návrhu vhodného partnera – čím přesnější a lepší budou vstupní údaje, tím lepší bude pro Vás vygenerovaný výsledek. Níže Vám chceme podrobně ukázat, kdy a které údaje o Vás zaznamenáváme a ukládáme do našeho systému, abychom Vám poskytli pozitivní vnímání produktu:

 

 3.a. Když navštívíte naše webové stránky

Když použijete naši sekci pro hosty, shromažďujeme takzvané „soubory protokolů“. Údaje, které v tomto případě ukládáme, jsou tyto:

 • Vaše IP adresa (adresa internetového protokolu);
 • poslední webová stránka, z níž nás navštívíte (odkazující server);
 • webové stránky, na nichž se u nás zdržujete;
 • přesné datum s uvedením času;
 • Váš takzvaný uživatelský agent: Ten obsahuje tyto informace: operační systém a nastavení Vašeho prohlížeče;
 • všechny tyto údaje jsou dosud anonymní a jsou používány pouze pro optimalizaci naší nabídky.

3.b. Když se u nás zaregistrujete a založíte si profil

Při bezplatné registraci potřebujeme níže uvedené osobní údaje o Vaší osobě, bez nichž nelze registraci dokončit:

 • Vaše pohlaví a pohlaví hledané osoby
 • Vaše bydliště
 • Vaše datum narození
 • Váš rodinný stav
 • Vaši výšku
 • Vaši barvu vlasů
 • Vaši postavu
 • Vaši barvu očí
 • Vaši požadovanou přezdívku
 • e-mailovou adresu a heslo
 • Vaše lokality, v nichž chcete nalézt partnera 

3.c. Když se u nás přihlásíte a používáte službu

Přihlášení do TheCasualLounge se provede pomocí Vámi uvedené e-mailové adresy a zvoleného hesla. Jsou při něm vždy příslušným internetovým prohlížečem přeneseny uživatelské údaje a uloženy do takzvaných souborů protokolů serveru. K těmto údajům patří:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) příslušného počítače
 • identifikace uživatele na platformě TheCasualLounge
 • datum a čas vyvolání
 • stavová zpráva, zda bylo vyvolání úspěšné
 • číslo relačních souborů cookie

Tyto údaje anonymizovaně vyhodnocujeme pro statistické účely.

3.d. Když se stanete VIP členem

Jakmile získáte naše VIP členství v TheCasualLounge, potřebujeme od Vás při objednávání níže uvedené údaje:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresu
 • bankovní spojení, popř. další platební údaje

Vaše platební údaje zpracovává náš poskytovatel platebních služeb Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Německo („společnost Heidelpay“). Tyto údaje předáváme přes zabezpečené připojení našim smluvním poskytovatelům platebních služeb a ukládáme je pouze anonymizovaně.

Pokud se nestanete VIP členem, Váš profil s Vašimi údaji po šesti týdnech z našeho systému vymažeme.

3.e. Používání Vašich osobních údajů v TheCasualLounge

Po dobu, kdy budete využívat produkt TheCasualLounge , budeme používat část Vašich osobních údajů k tomu, abychom Vám co nejlépe zajistili přislíbenou službu, abyste mohli nalézt vhodného partnera. Kromě toho používáme Vaše údaje na pozadí, abychom rozpoznali případné zakázané aktivity, které by byly v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami i v rozporu s realizací smlouvy.

Dále chceme podrobně popsat, jak TheCasualLounge přesně používá Vaše osobní údaje:

 • Vaše stručné představení a jiné texty v rámci Vašeho uživatelského profilu mohou vidět i ostatní členové. Stejně tak Vaše údaje z profilu a Vaše fotky v naší sekci pro členy.
 • Na základě našeho přiřazení bude Váš profil zobrazen, pokud odpovídá kritériím vyhledávání jiného člena. Patří k němu kromě Vašeho stručného představení i Vaše veřejné fotky (ne Vaše soukromé fotky) a obecné údaje z Vašeho profilu, jako např. Váš věk, rodinný stav, bydliště, společné záliby, barva očí, tělesná výška, postava a Vaše vlastní kritéria pro vyhledávání partnera.
 • Vaše soukromé fotky ostatní členové neuvidí. Jen v případě, že budete individuálně požádáni a žádosti vyhovíte, čímž souhlasíte s přístupem ke svým soukromým fotkám, mohou vidět Vaše soukromé fotky jen členové, kteří o přístup k nim požádali. 
 • Ostatní členové uvidí, že jste navštívili jejich stránku s profilem. Také Vy se dozvíte, kteří členové navštívili Váš profil. Jedná se o podstatný prvek zprostředkování kontaktu mezi našimi členy. Je to tedy důležitá součást našich služeb. Ženy mají možnost tuto funkci vypnout a pohybovat se na naší platformě v takzvaném „Neviditelném režimu“. Žena se přitom může navíc rozhodnout, zda chce, aby ji neviděl nikdo, nebo zda ji mají vidět jen její oblíbenci, jejichž profil navštívila.
 • Ostatní členové Vám mohou v rámci naší služby posílat zprávy do Vaší schránky na TheCasualLounge. Vaše soukromá e-mailová adresa přitom zůstane tajná a nikdy se nezobrazí žádnému jinému členovi.
 • Nežádoucí osoby můžete „zablokovat“, takže Vás již nebudou moci kontaktovat.
 • Dvojité potvrzení souhlasu (double opt-in): Abychom Vás i nás chránili před zneužitím, zabezpečili jsme naši službu takzvanou metodou double opt-in (dvojitým potvrzením souhlasu). To znamená, že od nás budete dostávat e-maily týkající se produktů pouze v případě, že jste potvrdili svou e-mailovou adresu. Je to důležitá součást naší ochrany údajů pro Vás, neboť tak nikdo nemůže zneužít Vaši soukromou e-mailovou adresu, aby pomocí ní založil uživatelský profil. Pro účely tohoto dvojitého potvrzení souhlasu zasíláme z naší služby e-mail, v němž najdete odkaz, na který musíte kliknout, abyste svůj profil na TheCasualLounge aktivovali. Poté se stanete plnoprávným členem v rámci naší služby a můžete od nás, pokud si to budete přát, dostávat níže uvedené e-maily týkající se produktů:
 • Externí e-mailová upozornění na produkty: TheCasualLounge zasílá každému profilu ověřenému dvojitým potvrzením souhlasu níže uvedená upozornění, abyste byli okamžitě informováni o tom, pokud byly ve Vašem uživatelském profilu pro Vaše vyhledávání partnera vygenerovány nějaké výsledky. Zasíláme níže uvedená upozornění, která můžete v jednotlivých případech částečně vypnout:
  • Obdržel/a jsem novou zprávu
  • Mám nového partnera/partnerku
  • Někdo navštívil můj profil
  • Někdo lajkoval jeden z mých obrázků
  • Mnou nahraný obrázek byl ověřen
  • Můj obrázek byl zamítnut
  • Oznámení o vymazání profilu, pokud není zakoupeno VIP členství
  • Vymazání profilu, pokud nebylo zakoupeno VIP členství
  • Upozornění na uzavření VIP členství 

Pokud potřebujete další informace o tom, jak probíhá naše služba, naleznete je na našich stránkách Nápověda a Časté dotazy. 

3.f. Poskytování údajů třetím stranám

Neprodáváme žádné osobní údaje. Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci nabízené služby. V následujících případech poskytujeme osobní údaje jiným firmám:

       -  Pro účely realizace platby: poskytovatelé platebních služeb, zúčtovací a realizující banky

       -  Pro účely našich obchodních zájmů společnostem vymáhajícím pohledávky

       -  Úřadům, pokud musíme splnit požadavek státního orgánu činného v trestním řízení

       -  Údaje mohou být předány poskytovatelům specializovaných služeb pro účely předcházení, popř. potírání případů zneužití zákazníky nebo třetími stranami

       -  Externímu zákaznickému servisu

       -  Marketingovým a kooperačním partnerům

       -  E-maily jsou zasílány prostřednictvím externího partnera (Mailgun). Ten obdrží pro přeposlání Vašemu poskytovateli e-mailu text e-mailu a Vaši e-mailovou adresu. Ani e-mailová adresa, ani text nejsou v systémech společnosti Mailgun ukládány trvale. K ukládání dochází pouze pro účely zpracování zpráv. Texty zpráv jsou vymazány nejpozději po 72 hodinách.  Veškeré další údaje (např. datum zaslání, e-mailová adresa příjemce) jsou vymazány nejpozději po 30 dnech.

3.g. Používání cookies

TheCasualLounge používá takzvané „cookies“, abychom mohli Vaši návštěvu naší platformy individuálně přizpůsobovat a optimalizovat. Cookie je textový soubor, který je uložen buď dočasně v operační paměti počítače („relační cookie“), nebo na harddisku („trvalý cookie“). Cookies obsahují např. informace o Vašich dosavadních přístupech na příslušný server, popř. informace o tom, jaké nabídky byly dosud vyvolány.

Nemusíte mít strach, že tyto cookies jsou používány proto, aby spouštěly ve Vašem počítači programy nebo do něj zaváděly viry. Hlavním účelem cookies je spíše připravit nabídku, která je Vám speciálně ušitá na míru, a službu upravit tak, aby pro Vás bylo její využívání co nejkomfortnější.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že cookies akceptují. Pokud chcete, můžete svůj prohlížeč kdykoli nakonfigurovat tak, aby cookies odmítl nebo Vás předem požádal o potvrzení. Když cookies odmítnete, může to mít za následek, že ne všechny naše nabídky budou u Vás fungovat bezchybně.

TheCasualLounge používá následující cookies:

 • Relační cookies: TheCasualLounge používá převážně „relační cookies“, které nejsou ukládány na Váš harddisk a po opuštění prohlížeče jsou vymazány. Relační cookies se používají pro autentizaci přihlášení a pro vyrovnání zatížení systému.
 • Trvalé cookies: TheCasualLounge používá také takzvané „trvalé cookies“, aby se uložila Vaše osobní uživatelská nastavení. Tím je umožněna personalizace a rovněž zlepšování služby TheCasualLounge, protože tak při příštích návštěvách naleznete svá osobní nastavení.

3.h. Partnerské a affiliate cookies

TheCasualLounge používá také „partnerské cookies“, respektive „affiliate cookies“. Tím se rozumí cookies, které jsou nastaveny u příslušného prohlížeče uživatele, když se uživatel zdržuje na webových stránkách našich kooperačních partnerů. Když se pak uživatel na naši službu dostane přes některou z našich reklamních ploch těchto kooperačních partnerů, můžeme vysledovat přesný zdroj tohoto uživatele a příslušným způsobem kooperačního partnera odměnit. Tyto cookies tedy slouží pouze pro vyúčtování vůči příslušným kooperačním partnerům. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje budoucího uživatele TheCasualLounge.

3.i. Používání Google Analytics

TheCasualLounge provádí analýzy chování členů při využívání služeb. Vytváříme při nich anonymizované uživatelské profily, abychom mohli zlepšovat naše služby pro Vás. K tomu používáme Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“).

Informace o tom, jak využíváte tyto webové stránky, vygenerované souborem cookie jsou posílány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google bude tyto informace zpracovávat, aby vyhodnotila, jak používáte webové stránky, aby vyhotovila zprávy o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a aby poskytovala další služby spojené s používáním webových stránek a používáním internetu. Zprávy vypracované společností Google obsahují mimo jiné demografické znaky a zájmy, které jsou shromažďovány na základě Vašich interakcí s reklamami a Vašich návštěv na webových stránkách zadavatelů reklam. Společnost Google bude shromážděné informace případně předávat třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud tyto třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že je v tomto případě možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

Můžete také vznést námitku proti zaznamenávání a analýze toho, jak používáte služby, prováděným společností Google. Pro tento účel prosím použijte doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Universal Analytics. Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete v podmínkách užívání  a pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google.

3.j. Používání reklamy na základě zájmů uživatele 

TheCasualLounge Vám předkládá reklamu přizpůsobenou Vašim zájmům. Informace, které jsou pro Vás důležité, jsou vytvářeny na základě pseudonymních a anonymních údajů, které jsou shromažďovány tak, že kliknete na reklamu nebo se pohybujete na webových stránkách reklamních partnerů. Na TheCasualLounge jsou za tímto účelem využívány nabídky Google DoubleClick.

Remarketingová technologie Google DoubleClick je nabídka společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“). Na základě této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili webové stránky TheCasualLoungea projevili o nabídku zájem, znovu oslovováni cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Google. K zobrazení reklamy dochází na základě používání cookies. Pokud si nepřejete dostávat reklamu od společnosti Google založenou na Vašich zájmech, můžete používání cookies ze strany společnosti Google pro tyto účely deaktivovat tím, že nakonfigurujete deaktivační nastavení nebo nainstalujete doplněk prohlížeče, který tam najdete. Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

 

3.k. Google „+1“

TheCasualLounge používá tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „společnost Google“). Tlačítko poznáte podle symbolu „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.

Pokud uživatel tlačítko „+1“ stiskne, vytvoří prohlížeč uživatele přímé připojení k serverům společnosti Google. Obsah tlačítka „+1“ přenáší společnost Google přímo do prohlížeče uživatele, který ho začlení do webových stránek. TheCasualLounge nemá žádný vliv na rozsah údajů, které společnost Google tlačítkem shromažďuje.

Účel a rozsah shromažďovaných údajů a další zpracování a používání údajů společností Google a rovněž práva a možnosti nastavení uživatelem pro ochranu soukromí jsou uvedeny v oznámení společnosti Google o ochraně osobních údajů k tlačítku „+1“:

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pokud je uživatel členem Google Plus a chce zabránit sledování svých údajů, musí se před návštěvou služeb TheCasualLounge z Google Plus odhlásit.

3.l. Google AdSense

TheCasualLounge používá Google AdSense, službu společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“) pro začleňování reklam. Pro tuto službu pro začleňování reklam používá Google AdSense takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači uživatele a které umožňují analýzu používání webové stránky. Kromě toho používá Google AdSense takzvané webové signály (beacon). Jedná se o neviditelné grafiky. Na základě webových signálů mohou být vyhodnocovány informace, jako jsou aktivity návštěvníků na webových stránkách. Prostřednictvím cookies a webových signálů jsou vygenerovány údaje o používání webových stránek TheCasualLounge. Tyto údaje jsou osobní, neboť je ukládána také IP adresa. Společnost Google shromažďuje tyto osobní údaje a předává je případně svým reklamním smluvním partnerům. Údaje jsou shromažďovány, ukládány a předávány pro účely reklamy. Pokud chce uživatel shromažďování svých osobních údajů zabránit, může zabránit instalaci souborů cookie, popř. webových signálů příslušným nastavením svého prohlížeče. V tomto případě by se mohlo stát, že nebude možné využívat veškeré funkce našich webových stránek TheCasualLounge. 

3.m. Facebook pixel

TheCasualLounge používá integrované remarketingové značky (tzv. „„Facebook pixel“) sociální sítě Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (dále jen „společnost Facebook“). Když navštívíte naše webové stránky, dojde prostřednictvím remarketingových značek k navázání spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Společnost Facebook tak získá informaci, že byly Vaší IP adresou vyvolány naše webové stránky. Společnost Facebook používá tyto informace, aby nám poskytla statistické a anonymní údaje o obecném využívání našich webových stránek a také o účinnosti našich reklam na Facebooku. Pokud jste členem sítě Facebook a povolili jste to společnosti Facebook prostřednictvím nastavení soukromí na svém účtu, bude společnost Facebook informace zaznamenané o Vaší návštěvě u nás navíc propojovat s Vaším účtem člena a využívat je pro cílené umísťování reklam společnosti Facebook. Další informace o tomto tématu naleznete v  prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook. Die Privatsphären-Einstellungen. Na nastavení soukromí svého profilu na Facebooku se můžete kdykoli podívat a můžete ho změnit.

 

3.n. Ověřování osobních údajů

Různými automatizovanými nástroji pro monitorování a také na základě našeho zákaznického servisu analyzujeme aktivity na naší platformě a ověřujeme hodnověrnost údajů v profilu a základních údajů, abychom Vás chránili před osobami, které chtějí zneužít naší službu. Můžeme tak identifikovat určité řetězce znaků nebo přihlášení některých členů, které/á pocházejí z počítačového programu a nesouvisí tedy možná s reálnými osobami. Tyto informace používáme k tomu, abychom tyto podvodné profily zablokovali.

Pokud by tato ověření prokázala, že existuje podezření ze zneužití služby TheCasualLounge, jsou právní důsledky pro členství uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. V případě podezřelých zpráv může TheCasualLounge navíc zabránit přijímání a doručování příchozích, respektive odchozích zpráv, když je na základě přezkumného postupu vysoká pravděpodobnost, že se v případě příslušné zprávy jedná o nezákonnou zprávu, popř. zprávu, kterou jsou porušovány všeobecné obchodní podmínky. Není přitom zasíláno oznámení o zamítnutých, popř. nedoručených zprávách.

 

4. Souhlas a právo na odvolání

Jestliže používáme údaje pro účely, k nimž je podle právních předpisů vyžadován Váš souhlas, vždy Vás požádáme o Váš výslovný souhlas a Vaše svolení zaprotokolujeme. Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti budoucímu použití Vašich údajů. Pro odvolání souhlasu nebo pro vznesení námitky postačí, když nám pošlete prostou zprávu. K jejímu zaslání můžete využít následující kontaktní údaje:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

nebo nám napsat e-mail na adresu:  [email protected]

 

5. Vaše právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz

Máte kdykoli právo získat přístup k osobním údajům uloženým k Vaší osobě a k nastavením svého uživatelského účtu a nechat je opravit nebo vymazat.

Upozorňujeme na to, že Vaše právo na výmaz údajů může být omezeno povinnostmi je uchovávat, které musíme ze zákona dodržovat. Kromě toho mohou na základě zákona údaje získávat nebo vyžadovat informace soudy, orgány činné v trestním řízení a jiné zákonem určené orgány.

V případě požadavků na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz se prosím obracejte s uvedením svého jména, své e-mailové adresy, popř. svého uživatelského jména na níže uvedenou adresu:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

nebo nám napište e-mail na adresu: [email protected]

 

Chceme Vás upozornit na to, že na mnoho svých vlastních údajů se můžete samozřejmě také sami podívat přímo a pohodlně ve svém uživatelském účtu, kde je také můžete změnit nebo vymazat.